Xem theo tag

15 háng tháng

Tại Sao Thắp Hương Cúng Lễ Vào Ngày 1 Và 15 Hàng Tháng ?

Hai ngày mồng 1 và 15 hàng tháng, ở cõi âm, theo luật giới quy định cho phép tất cả các vong linh được hồi gia thăm thân nhân. Giống như trên trần gian chúng ta vào ngày Lễ, Tết theo Luật Lao Động chúng ta được nghỉ. Và do đó rất đông…