Xem theo tag

Bà Cô Tổ

Hầu giá Bà Cô Tổ trong tín ngưỡng Tứ Phủ

Mỗi dòng họ có một linh hồn linh thiêng đứng đầu, đó là Bà Cô Tổ, bà là người nữ chưa chồng chết trẻ, thường từ 12 đến 18 tuổi, là những người quyến luyến gia đình, dòng họ nên khi chết rất thiêng, chưa đi đầu thai mà ở lại giúp con cháu.…