Xem theo tag

bàn chân

Đoán mệnh một người qua tướng bàn chân

Tính cách, vận mệnh của một người không chỉ thể hiện qua dáng đi, khuôn mặt, mà còn thể hiện qua tướng bàn chân. Vậy nên, nhìn tướng bàn chân có thể đoán mệnh một người là nghèo nàn hay phú quý. Nhìn tướng bàn chân có thể đoán biết số mệnh…