Xem theo tag

bán khoán

Tìm hiểu về tục bán khoán, có nên bán khoán con vào chùa ?

Trong dân gian; khi đứa trẻ sinh ra rơi vào các giờ không hay như: giờ Thiết xà; giờ Kim tỏa; giờ Quan sát; người ta thường đem lên chùa bán khoán cho các vị thánh như: Đức Thánh Trần; Đức Phạm Ngũ Lão; Đức ông… Bán khoán là gì ?  Người…