Xem theo tag

bi thảm

Kết cục bi thảm của những đại gian thần trong lịch sử

Đây là những nhân vật nổi tiếng được chúng ta biết đến qua những ghi chép của lịch sử và phim ảnh. Những đại gian thần với mưu mô thủ đoạn này cuối cùng đã phải chuốc lấy quả báo bi thảm. 1. Triệu Cao triều nhà Tần Triệu Cao (? – 207…