Xem theo tag

Chấm đồng bắt lính

Chấm đồng bắt lính nhìn từ góc độ khoa học và tâm linh

Trước đây mọi người thường cho rằng căn quả là do bị chấm đồng bắt lính, nhưng thực ra không phải như vậy. Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học chuyên sâu về tâm linh cho biết, những người được phụng sự nhà thánh là do gia tiên đề…