Xem theo tag

chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh và câu thành ngữ “Vắng tanh như chùa Bà Đanh”

Xưa có câu “Vắng như chùa Bà Đanh”. Vậy vì sao chùa Bà Đanh lại hiu quạnh như vậy? Một mặt do chùa Bà Đanh ở vị thế vắng vẻ không tiện đường giao thông, đường ở đây chủ yếu là đường “làng” nhỏ hẹp. Từ trước tới nay dân làng Đanh hành…