Xem theo tag

chuyện

Câu chuyện hay về nghề thầy bói

“Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương” (Tạm dịch: nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương), “thiện ác có báo” đều được nói đến trong Nho giáo, Phật giáo và…