Xem theo tag

Cô Bé Cây Xanh

Cô Bé Cây Xanh – Bắc Giang

Cô Bé Cây Xanh được thờ tại đền Cô Bé Cây Xanh tại Khu du lịch tâm linh Suối Mỡ. Đây chính là đền chính của Cô. Đền Cô nằm cách Đền hạ Suối Mỡ chừng 2 km. Đền Cô là một gian thờ nhỏ. Sự tích của Cô hiện chưa có nhiều tài liệu. Xem thêm: Cô…

Cô Bé Cây Xanh – Tuyên Quang

Đền Cây Xanh (hay còn gọi là Đền Cảnh Xanh) là đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Tại đền có phối thờ Cô bé Cây Xanh Tuyên Quang hay còn gọi là Cô Bé Cảnh Xanh Tuyên Quang. Cô bé Cây Xanh Tuyên Quang nơi đây là Cô bé Thượng Ngàn. Như vậy, Cô bé…