Xem theo tag

Cô Bé Minh Lương

Thần tích Cô Bé Minh Lương – Tuyên Quang

Đền Cô Bé Minh Lương nằm ở địa phận xã Lăng Quán (Yên Sơn), cách thị xã Tuyên Quang 11 km theo đường Tuyên Quang -Hà Giang. Khu vực Tuyên Quang này còn có đền Cô Bé Mỏ Than, và đền Cô Bé Cây xanh. Cô bé Minh Lương có thể được coi là Cô bé…