Xem theo tag

Cô bơ

Thần tích về Cô Ba Thoải Cung (Cô Bơ)

Cô Bơ (hay còn gọi là Cô Ba Thoải Cung, Cô Bơ Hàn Sơn, Cô Ba Hàn Sơn, Cô Bơ Thác Hàn) được thờ tại Đền Ba Bông tại xã Hàn Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thuộc khu du lịch tâm linh Hàn Sơn. Xem thêm: Thân thế của Thánh Cô trong tứ phủ…