Xem theo tag

Cô Chín Tây Thiên

Đền Cô Chín Tây Thiên

Đền Cô Chín Tây Thiên mới được đầu tư xây dựng mới đây khi nhà nước có chủ trương nâng cấp khu này trở thành khu du lich tâm linh Tây Thiên. Đền Cô Chín Tây Thiên được xây dựng bằng hương nhang của Đền Cô Chín Sòng Sơn và hương nhang bát…