Xem theo tag

cô hồn

Tháng “ cô hồn ” có nên lau dọn bàn thờ ?

Sắp đến Rằm tháng 7 - tháng cô hồn ; nhiều nhà chuẩn bị sắp xếp; bao sái (lau dọn) bàn thờ để tới Rằm tháng 7 đón gia tiên về được sạch sẽ; thanh tịnh. Ai được phép bao sái bàn thờ và dọn sao để không “phạm” vào điều cấm kỵ? Tránh nhất…