Xem theo tag

Con người

Con người sẽ ra sao sau khi chết?

Con người sẽ ra sao sau khi chết? - Từ lâu người ta đã nhận thấy rằng thế giới càng tiến trên đường vật chất thì càng xa tôn giáo, tín ngưỡng càng giảm, và lòng hoài nghi. Chủ nghĩa duy vật càng tăng, cho rằng đời người đến chết là hết,…