Xem theo tag

Công chúa Ngọc Hân

Công chúa Ngọc Hân và sự tích đền Ghềnh – Gia Lâm

Đền Ghềnh Gia Lâm được gắn với số phân bi thương của Công Chúa Ngọc Hân - Một phụ nữ nổi tiếng là xinh đẹp; đủ tài xuất chúng về Cầm kỳ; thi họa. Bất chấp sắc lệnh cấm thờ phụng của nhà Nguyễn; hơn 200 năm nay nhân dân đã bí mật thờ Công…