Xem theo tag

cúng chúng sinh

Hiểu đúng về cúng chúng sinh

Để hiểu về cúng chúng sinh thì đầu tiên chúng ta phải hiểu chúng sinh ở đây là những ai. Chúng sinh ở đây gồm các vong linh đang bị giam cầm nơi địa ngục, hang ngày bị đói khát, bị tra khảo do những tội lỗi mình gây ra khi còn trên dương…