Xem theo tag

cúng Cô Hồn

Hiểu đúng về cúng chúng sinh

Để hiểu về cúng chúng sinh thì đầu tiên chúng ta phải hiểu chúng sinh ở đây là những ai. Chúng sinh ở đây gồm các vong linh đang bị giam cầm nơi địa ngục, hang ngày bị đói khát, bị tra khảo do những tội lỗi mình gây ra khi còn trên dương…

Tìm hiểu về lễ cúng Cô Hồn

Những cô hồn ta hiểu là những vong linh không nơi nương tựa, không ai cúng thờ, không người thân họ hàng, hoặc là chẳng còn người thân họ hàng nào hết. Chết vì bom đạn chiến tranh, chết vì đói khát nơi đầu đường xó chợ, chết rồi vì nhiều lý…