Xem theo tag

cúng Mụ

Lễ cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi – Sắp lễ và văn khấn

Bà Mụ; gọi nôm na là Mẹ sanh (hay "Mẹ sinh") theo quan niệm dân gian là những tiên nương phụ trách vấn đề sinh đẻ; được người dân tại một số vùng miền châu Á; trong đó có Việt Nam; thờ cúng theo tín ngưỡng. Sự tích: Sự tích 12 Bà Mụ được…