Xem theo tag

Đạo Phật

Đạo Mẫu Và Đạo Phật Đạo Nào Cao Hơn ?

Đạo thờ Mẫu (thờ Nữ Thần) là đạo gốc nguyên thủy của dân tộc Viêt ta, là một hiện thương văn hóa tín ngưỡng tâm linh độc đáo và hầu đồng là nghi thức tinh hoa đặc sắc nhất mà chỉ dân tộc Việt mới có. Trong quá trình phát triển của mình, đạo…

Những điều hiểu sai về Đạo Phật và Tâm linh

Giáo pháp của Đức Phật để lại cho thế gian là một hệ thống giáo lí vô cùng uyên thâm, rộng lớn. Từ những điều gần gũi, thiết thực, cho đến những triết lí cao siêu, những khái niệm tâm linh huyền bí…Thế nhưng người đời đa số tìm đến Phật…

Quan điểm của Đạo Phật về việc nói dối

Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Theo các nhà nghiên cứu…