Xem theo tag

Đền Tranh

Đền Tranh – Ninh Giang

Đền Tranh, còn gọi là đền Quan Lớn Tuần Tranh, là một ngôi đền cổ Việt Nam, thờ vị thần sông nước cai quản khúc sông ở gần bến đò Tranh, thuộc xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xem thêm: Tìm hiểu về Ngũ Vị Tôn Quan trong tín…