Xem theo tag

đi lễ

Đi lễ Đền, Chùa – Văn hóa Tâm Linh

Nhân dân thường đi lễ đền; chùa cầu may mắn và mong những điều ước vọng sớm trở thành hiện thực; nhưng làm sao đi lễ cho đúng với tiêu chí văn hóa tâm linh thì nhiều người còn mơ hồ; chủ yếu theo tâm lý đám đông; lối suy nghĩ chủ quan. Nay…