Xem theo tag

Diêm vương

Bức thư của Diêm vương

Diêm Vương - Trong cuộc sống có những việc nhân quả trước mắt giường như nhắc nhở chúng ta mà mọi người không bao giờ để ý tới. Phật giảng: Sinh mệnh con người là vô thường, có tận sức tính toán thì cũng phải chết. Cũng giống như hạt sương…