Xem theo tag

điện thờ

Các ban trong điện thờ thánh mẫu

Có 9 ban thờ trong điện thờ thánh mẫu. Tuy nhiên các đền chỉ thờ một số ban. Các ban thường không thờ đủ các vị thánh. 1. Ban thờ ngọc hoàng thượng đế Ngọc Hoàng, vị Thánh cao nhất trong đạo Mẫu, có ban thờ riêng trong các đền và phủ.…