Xem theo tag

Đức Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và câu chuyện cuộc đời

Tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để chúng ta hiểu rằng từ một vị hoàng tử dũng cảm rời bỏ cuộc sống nhung lụa nơi hoàng cung, trải qua hành trình tìm kiếm sự giác ngộ đầy khó khăn và gian khổ, cuối cùng thấy…

Lời di huấn sau cùng của Đức Phật

Dưới đây là tóm tắt những lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật . Thật ra Đức Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Đức Phật bảo A-Nan-Đà tập họp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước…