Xem theo tag

Đường Tam Tạng

Đường Tam Tạng và chuyến du hành đến Tây Thiên

Tìm hiểu nguyên nhân, Huyền Trang ( Đường Tam Tạng ) phát hiện ra rằng, kinh điển nhà Phật được truyền sang Trung Quốc vẫn chưa được dịch hết, trong khi đó, những đại sư thế hệ trước ở Trung Quốc lại chủ yếu dịch theo ý nghĩa là chính dẫn…