Xem theo tag

giải hạn

Dâng sao giải hạn

Dâng sao giải hạn - Người Việt xưa tin rằng, vào một số tuổi nhất định, con người ta thường gặp vận hạn (những chuyện không may), nên người Việt nào cũng biết câu: “49 chưa qua 53 đã tới“. Quan niệm này không hoàn toàn chỉ là quan niệm…