Xem theo tag

Hầu âm

Hầu âm là gì ?

Hầu âm - Xưa kia việc hầu đồng được coi là mê tín dị đoan, một tệ nạn xã hội. Để tránh việc đàm tiếu và soi mói của bàn dân thiên hạ phép hầu âm được giới thầy bà sáng tạo ra dành cho những người mệnh đồng căn quả. Trong phép…