Xem theo tag

Khê đồng

Thế nào gọi là Khê đồng ?

Hiện tượng khê đồng tuy không phổ biến nhưng một số Đồng con vẫn mắc phải; thậm chí Đồng cựu cũng có thể gặp.Nay xin mạo muội chia sẻ đôi điều. Khê đồng hay còn gọi là bể đàn là hiện tượng mắc phải khi bắc ghế cha ngồi bắc ngôi mẹ ngự…