Xem theo tag

khí

Định nghĩa về Phong Thủy

Phong thủy đích thực (sau đây gọi là phong thủy “truyền thống”, phong thủy “cổ điển” hay phong thuỷ “cổ truyền”), là một phương pháp thực hành cổ xưa, xuất hiện cách đây khoáng 6.000 năm(có thông tin phong thủy xuất hiện đầu tiên là ở Trung…

Sinh khí và sát khí

Luồng khí có thể ảnh hường đến tâm trạng của bạn – và cuối cùng là sức khỏe cùa bạn – trong một thời gian. Khí bổ dưỡng lưu thông, nhẹ nhàng di chuyến theo đường cong, tạo ra một môi trường cân bằng và có lợi cho sức khỏe. Khí quá mạnh gây…