Xem theo tag

lễ Phật

Đi chùa lễ Phật cầu xin liệu có ứng?

Xưa nay, đi chùa lễ Phật theo cách hiểu thông thường của con người chỉ là cầu mong sức khỏe, tiền tài, danh vọng và những mong muốn khác có lợi cho con người. Nhưng như vậy liệu có phải là thể hiện sự kính ngưỡng đối với Thần Phật hay…

10 Điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

Khi đi chùa bạn hãy nhớ những điều dưới đây không được nghĩ tới và cũng không được cầu khẩn mong muốn thành hiện thực nhé, những điều này là không nên. Một là đừng cầu thân thể không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì lòng tham sẽ dễ sinh.…