Xem theo tag

Lễ Vu Lan

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan

Sắp đến ngày Vu Lan báo hiếu; chúng ta cùng tìm hiểu thêm về với cội nguồn và cách báo hiếu các đấng sinh thành! Nguồn gốc của ngày Lễ Vu Lan báo hiếu Khi nhắc đến hai từ Vu Lan; bất kỳ người con hiếu thảo nào cũng chợt se lòng; bởi…