Xem theo tag

Lời Phật

Lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời

Cùng ngẫm những lời phật dạy sau sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài “Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu; đây là chân lý muôn đời.” 2. Con không là những gì con nói mà là những gì con làm.…