Xem theo tag

Lời Phật dạy

Lời Phật dạy về đạo làm người phải nhớ

Lời phật - Những lời mà Đức Phật dạy chúng sinh thì luôn rất ý nghĩa với tất cả mọi người, với mọi thời đại thì những lời dạy này vẫn còn rất ý nghĩa Lời phật dạy : Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản Khi Phật ở tại núi Kỳ…