Xem theo tag

luân hồi

Bí ẩn của kiếp luân hồi

Kiếp luân hồi – Cho đến nay; khoa học hiện đại vẫn chưa thể chứng minh được việc có kiếp sau hay kiếp trước của con người hay không? Tất cả vẫn chìm trong sự kỳ bí với những việc con người không thể giải thích nổi. Luân hồi Theo quan điểm…