Xem theo tag

Luật nhân quả

Luật nhân quả và quan niệm về số mệnh mỗi con người

1 . Luật nhân quả Theo tinh thần Phật giáo; không có Trời; Đất hay Hi Di Lão tổ nào có thể quyết định hay sửa đổi vận mệnh của một con người; vì chúng ta tự quyết định nhân quả của mình từ đó thay đổi vận mệnh…