Xem theo tag

Ma nhập

Một góc nhìn khác về tình trạng “Ma nhập, Thánh nhập”

Có người đi lễ nhiều ở điện riêng, đền, phủ; có người khi tham gia gọi hồn, áp vong để tìm mộ... đã bị rơi vào tình trạng "ma nhập, thánh nhập". Vậy thực chất đó là do "ma" làm hay do chúng ta bị ám thị rồi tự ám thị mình. Các tôn giáo…