Xem theo tag

Mẫu Âu Cơ

Đền Mẫu Âu Cơ

Đền mẫu Âu Cơ là nơi thờ Mẹ Âu Cơ, được xây dựng từ thời Hậu Lê, nằm trên địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Xem thêm: Bàn về tín ngưỡng thờ Mẫu trong văn hóa tâm linh Việt Nam. Lịch sử:  Vua Đế Minh…