Xem theo tag

Mẫu Liễu Hạnh

Huyền tích ba lần giáng trần của Mẫu Liễu Hạnh

Liễu Hạnh Công chúa là một trong những vị thần quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam - Tứ Bất tử. Bà còn được gọi bằng các tên: Bà Chúa Liễu, Mẫu Liễu Hạnh, Liễu Hạnh hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Theo…