Xem theo tag

Mẫu Thoải

Tìm hiểu về Mẫu Thoải – Bà mẹ của sông biển

Thoải là chữ thủy đọc trại đi. Mẫu Thoải tức Mẫu Thủy , là mẹ nước ( Thủy Cung Thánh mẫu ) được thờ cúng lâu đời trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Mẫu Thoải được mang một lý lịch trần gian theo những truyền thuyết sau đây : Truyền…