Xem theo tag

Mẫu Thượng Ngàn

Một số truyền thuyết kì bí về Mẫu Thượng Ngàn

Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong 3 vị mẫu được thờ cúng tại điện Mẫu, cạnh đình, chùa của người Việt, chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Mẫu Thượng Ngàn còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín Thiền sư,…