Xem theo tag

nghiệp báo

Làm việc ác dù nhằm báo thù vẫn phải gánh nghiệp báo

Lời răn của Đức Phật về nghiệp báo phải gánh vì làm việc ác, cho dù chỉ nhằm báo thù người xử tệ với mình, rất ý nghĩa để chúng sinh lấy đó làm gương. Đức Phật từng giảng rằng, Ngài không phải Chúa tạo ra muôn loài và cũng từng phải…