Xem theo tag

Ngũ hành

Ngũ hành trong phong thủy là gì ?

Trong phong thủy, sự tương tác của ngũ hành được sử dụng rộng rãi để tăng dương khí và điều chinh âm khí. Chúng ta cùng tìm hiểu về các chu trình của ngũ hành. Nguyên lý ngũ hành là xương sống cùa phong thủy. Với mối quan tâm sâu sắc,…

Những nguyên tắc cơ bản của phong thủy

Những nguyên tắc cơ bản của Phong thủy là: Âm dương, Ngũ hành, Tám hướng, Hệ mặt trời, và Môi trường. 1, Âm – Dương: Âm dương (chữ Hán 陰陽 (阴阳) bính âm: yīn yáng) là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ.…