Xem theo tag

nguyệt lão

“ Ông Tơ bà Nguyệt ” là ai?

Nam nữ trong nhân gian, chỉ cần một sợi chỉ hồng của “ Ông Tơ bà Nguyệt ” thắt vào chân thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị cao thấp cũng sẽ đúng thời gian mà gặp nhau, kết duyên làm vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời còn…