Xem theo tag

nhập đồng

Có hiện tượng nhập đồng hay không ?

Nhập đồng là một hiện tượng được rất nhiều người tin theo. Người ta cho rằng đó là hiện tượng Thần thánh nhập vào xác người phàm, nhưng thực tế đó là chuyện gì? Từ xưa đến nay, đền và chùa là hai nguồn tâm linh quen thuộc của người dân…