Xem theo tag

phá thai

Phải làm gì khi đã từng nạo, phá thai

Có thể trong quá khứ, vì hoàn cảnh hoặc sự chưa hiểu biết đúng đắn của mình, mà bạn đã từng phá thai. Theo giáo lý nhà Phật, sát sinh chính là một trong những tội nặng nhất. Trong đó, giết người hay phá thai được xem là điều tối kỵ. Khi đã…