Xem theo tag

Quan Lớn Đệ Tam

Quan Lớn Đệ Tam

Quan Lớn Đệ Tam hay còn gọi là Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ. Đền thờ chính của Quan Lớn Đệ Tam là Đền Lảnh Giang, Đền Xích Đằng. Dưới đây là Sự tích Quan Lớn Đệ Tam.  "Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ" Hay còn gọi là Tam Phủ Vương Quan (Tam Phủ ở…