Xem theo tag

Quan Ngũ Hổ

Quan Ngũ Hổ trong tín ngưỡng dân gian

Quan ngũ hổ được thờ ở hạ ban, trong quan niệm dân gian hổ là vị chúa cai quản rừng núi, hình tượng hổ biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, diệt trừ tà ma, trấn giữ các phương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền Người dân đã thần thánh…