Xem theo tag

Sái tâm

Sái tâm là gì ?

Sái tâm là thay vì thật tâm thật tính thật lính thật đồng thì con đồng lại để cho tâm ma dẫn dắt mình đi lạc lối, dẫn đến đã sai lại càng sai hơn. Xin liệt kê vài trường hợp như sau: 1. Sái tâm vì lễ bái khắp nơi Một số bạn khi mới được…