Xem theo tag

tạ 3 Ngày

Tìm hiểu về lễ tạ 3 ngày

Tại sao những người đi làm lễ ở tại bản điện nào đó như là lễ giải hạn; lễ tôn nhang bản mệnh; lễ phả độ gia tiên; lễ trình đồng; lập bát hương thờ cúng....thì 3 ngày sau ngày làm lễ ấy người chủ lễ phải đến làm lễ tạ? Điều này có đúng theo…