Xem theo tag

Thải Đồng

Thải Đồng là gì ?

Hầu đồng là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, tuy vậy cùng với thời gian việc trình đồng mở phủ diễn ra tràn lan, một số người không có căn số phụng sự cha mẹ nhưng vẫn tin lời thầy bà hám tiền mà mở phủ, hoặc vì ham cầu lộc…